Tidligere afholdte konferencer og arrangementer

Konference på Gymnastikhøjskolen i Ollerup, 6. november 2018: Svendborgprojektet – en sund sjæl i et sundt legeme anno 2018

Fedme hos børn følger dem hele livet. Og i den danske folkeskole kæmper i gennemsnit tre til fire børn i hver klasse med fedme. Kan vi gøre noget ved det? Og hvem har ansvaret?

Fede børn bliver også fede voksne... Det er hårde ord, og de kan måske virke stødende, men ikke desto mindre er det fakta. At være fed har store sundhedsmæssige konsekvenser, som ofte fortsætter hele livet. Samtidig påvirker det børnenes trivsel og livskvalitet, deres selvværd og sociale relationer.

Gennem historien har man haft øje for, at mennesket havde brug for et sundt legeme for at få en sund sjæl. Men der er sket meget siden kaptajn Jespersen dikterede legemsøvelser med arme bøj og arme stræk i radioen for at undgå blødagtighed.  Kroppen er ikke længere noget vi har, men noget vi er.  Børn griber kropsligt ud i verden for at begribe den, og det er en præmis, vi må kende, når vi vil hjælpe dem på vej til at blive livsduelige og relationskompetente mennesker.

Konferencen Svendborgprojektet - en sund sjæl i et sundt legeme anno 2018 tog fat om det hele - fra forskningsresultater om de sundhedsmæssige effekter til kropslig dannelse og inkluderende læringsmiljøer i skole og dagtilbud. Fra Buster Oregon Mortensens trylleri til Ivan Olsens forvandling til Gummi Tarzan.

Konferencier: Jacob Fuglsang, uddannelsesredaktør Politiken

Plenum:

Svendborgprojektet v/ Niels Wedderkopp (Se oplæg - pdf)

Læring med kroppen forrest v/Kjeld Fredens (Se oplæg - pdf)

Lad glæden være målet v/Niels Grinderslev (Se oplæg - pdf)

Workshop:

Børn, bowling og begejstring v/Søren Østergård (Se oplæg - pdf)

Pædagogen som bevægelsesskaber v/Kristian Fahnøe Munksgård (Se oplæg - pdf)

Idræt og bevægelse som vigtige ingredienser i inkludernede miljøer v/Idrætsefterskolen Ulbølle (Se oplæg - pdf)

Har fysisk aktivitet effekt på læring v/Anna Bugge og Anne Kær Gejl (Se oplæg - pdf)

Indsats involvering og ejerskab v/Heidi Klass og Jonas Vestergård Nielsen (Se oplæg - pdf)

Fysisk aktivitet og sundhed hos børn og unge i folkeskolen v/Jakob Tarp og Niels Wedderkopp (Se oplæg - pdf)

Fra træklatring og hinkeruder v/Mads Windsløv Wied. (Se oplæg - pdf)

25. november 2014: Idræt med krop, læring og inklusion – en konference om Svendborgprojektet

Idræt i skolen gør børn sundere. Meget idræt i skolen gør børnene meget sundere! Bliver de samtidig også klogere...?

Forskerne præsenterede de nyeste resultater fra Svendborgprojektet – både de sundhedsmæssige effekter af ekstra idræt i skolen, og hvad ekstra idræt og bevægelse betyder for børns indlæring!

Udover de nyeste forskningsresultater bød konferencen også på konkret inspiration til at løse nogle af de udfordringer, den nye folkeskolereform byder på, og praksisnære bud på, hvordan den ekstra idræt og bevægelse kan styrke det inkluderende fællesskab i skolen.

Den nye folkeskolereform har betydet nye krav til længere skoledage og mere bevægelse i skolerne. I Svendborg har vi igennem flere år arbejdet med helhedsskole, hvor der bl.a. indgår seks lektioners idræt om ugen, og mange af de nye elementer fra folkeskolereformen. Disse erfaringer delte vi ud af.

Konferencen var rettet imod lærere, pædagoger, skoleledere, sundhedspersonale, politikere, kommuner og idrætsorganisationer samt andre med interesse for området.

Konferencen blev udbudt ved hjælp af en donation fra folkeskolepuljen ved A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal til udbredelsen af erfaringerne fra bl.a. Svendborgprojektet.

Chefredaktør på Fyns Amts Avis, Troels Mylenberg, var konferencier på dagen.

I boksen til højre kan du finde materiale fra dagen.

Plenum:
Svendborgprojektet – forskningsstudier og resultater v/ Niels Wedderkopp
(se oplæg)
Når kroppen er mere end en krop v/ Morten Andersson
(se oplæg)
Bliver børn klogere af idræt 1 v/ Kjeld Fredens (se oplæg)
Bliver børn klogere af idræt 2 v/ Mona Have Sørensen
(se oplæg)

Workshops:
Kroppen i læring - fra lærer til "håndværker" (se oplæg)
Hvordan kommer vi i gang?
(se oplæg)
Kom og se en idrætsprøve live!
(se oplæg)
Idræt som redskab til at skabe inkluderende fællesskaber
(se oplæg)
Den åbne skole - foreningernes muligheder (se oplæg)

Derudover har du mulighed for at se TV2 Fyn Lives dækning af konferencen her og TV2 Fyns nyhedsindslag her

5. maj 2011: ”Betydningen af øget fysisk aktivitet for nuværende og fremtidig sundhed hos børn og unge”

 
På konferencen blev tilblivelsen af det der senere skulle blive Danmarks største idrætsskoleprojekt præsenteret.

Derudover præsenterede forskerne de første af mange resultater af den forskning, der har fulgt børnene på idrætsskolerne og de tilknyttede kontrolskoler. Fokus var særligt på livsstilsygdomme, rygskader, knoglesundhed, motorik og balance samt idrætskader.

Derudover bød dagen på workshops, der fokuserede på specifikke elementer af Svendborgprojektet, f.eks. idrætstimerne og aldersrelateret træningskoncept og uddybninger af de forskellige forskningsresultater og metoder.

Du kan finde links til dagens indhold i boksen til højre.

Plenum:
Idrætsskoler i Svendborg v/ Martin Andersen (se oplæg)
Introduktion af forskningsstudier og gennemgang af resultater v/ Niels Wedderkopp (se oplæg)
Hvad kan vi bruge resultaterne til? v/ Peder Jest (se oplæg)
Afrunding og tak for i dag v/ Tim Jeppesen (se oplæg)

Workshops:
Praktiske test (se oplæg)
Idrætstimerne (se oplæg)
Aldersrelateret træningskoncept (se oplæg)
Rygproblemer (se oplæg)
Idrætsskader 1 (se oplæg)
Idrætsskader 2 (se oplæg)
Knoglesundhed (se oplæg)
Livsstilssygdomme (se oplæg)