Forskningen

En lang række forskere har fulgt idrætsskoleprojektet for at undersøge effekterne af den ekstra idræt. Forskningen har beskæftiget sig med en lang række aspekter af børns sundhed herunder livstilsygdomme, motorik, knoglestyrke, rygproblemer og skader.

Forskningen er gennemført i et samarbejde mellem Svendborg Kommune, Rygforskningscenteret i Ringe, RICH - Centre for Research in Childhood Health og Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet. Forskningsprojektet har titlen Svendborgprojektet og har til formål at undersøge, hvad  de fire ekstra idrætslektioner på idrætsskolerne har betydet for elevernes sundhed og trivsel. Studiet har den overordnede titel:

"Betydningen af øget fysisk aktivitet for nuværende og fremtidig sundhed hos børn og unge. Et interventionsprojekt over tre år i Svendborg Kommune."

Studiet blev gennemført som et såkaldt interventionsstudie, hvor man har sammenlignet seks idrætsskoler med seks udvalgte og lignende skoler i kommunen. På den måde har man kunne følge elevernes udvikling på de forskellige skoler og målt på effekten af den ekstra idræt.

Efterfølgende er der også gennemført studier om betydningen af fysisk aktivitet for indlæringen og de langtidsvirkende effekter af indsatsen. Du kan læse mere om de resultater, der allerede er offentliggjort her. Studiet består af 15 Ph.d.'er og en postdoc og har fundraiset ca. 36 mio. kr.