Mere idræt bremser fedme

Seks lektioners idræt i skolen hver uge har en klar sundhedseffekt. Andelen af overvægtige børn falder, og risikoen for hjertekarsygdomme formindskes betydeligt.

Ved begyndelsen af projektet i 2008 var der 14 pct. overvægtige på både idrætsskolerne og kontrolskolerne. Efter to år med ekstra idræt var denne andel faldet til 11 pct. på idrætsskolerne, hvorimod der var kommet flere overvægtige – nemlig 16 pct. på kontrolskolerne.

Læs mere her.