Idrætsskoler og forskning

I Svendborg Kommune er alle skoler idrætsskoler, hvor børnene i 0.-6. klasse har seks lektioner idræt om ugen. Forskere har fulgt projektet med henblik på at undersøge effekterne af den ekstra idræt. Idrætsskoleprojektet og forskningen betegnes tilsammen Svendborgprojektet.

Idrætsskoler

I samarbejde med blandt andet skoleledere og lærere er der udarbejdet et koncept for idrætsskoler, der beskriver, hvad det kræver at være idrætsskole i Svendborg. For eksempel skal alle klasser i 0.-6. klasse have 270 minutters idræt pr. uge, disse timer skal fordeles på minimum tre dage pr. uge, og fire af disse lektioner skal være baseret på aldersrelateret træningskoncept.

Forskning

En lang række forskere har fulgt idrætsskoleprojektet for at undersøge effekterne af den ekstra idræt. Forskningen har beskæftiget sig med en lang række aspekter af børns sundhed herunder livstilsygdomme, motorik, knoglestyrke, rygproblemer og skader. Efterfølgende er der også gennemført studier om betydningen af fysisk aktivitet for indlæringen og de langtidsvirkende effekter af indsatsen.