Idrætsskoler

I forbindelse med Svendborg Kommunes samarbejdsaftale med Team Danmark fik syv skoler i Svendborg fra skoleåret 2008/2009 status af idrætsskoler. Det betød, at ca. 1500 elever i 0.-6. klasse fik seks lektioners idræt om ugen.

Idrætsskolerne har været så stor en succes, at Byrådet i 2012 gjorde det muligt for alle skoler at blive idrætsskoler.

Hvad er idrætsskoler?

I samarbejde med blandt andet skoleledere og lærere er der udarbejdet et koncept for idrætsskoler, der beskriver, hvad det kræver at være idrætsskole i Svendborg. For eksempel skal alle klasser i 0.-6. klasse have 270 minutters idræt pr. uge, disse timer skal fordeles på minimum tre dage pr. uge, og fire af disse lektioner skal være baseret på aldersrelateret træningskoncept.

Udover de fire ekstra lektioner idræt, lægger konceptet for idrætsskolerne vægt på, at en idrætsskole er en skole for alle. Idrætsskolen skal gøre det sjovt, sundt, udfordrende og lærerigt at gå i skole. Idræt og bevægelse skal medvirke til udvikling af et sundt læringsmiljø, hvor eleverne generelt bevæger sig mere, og hvor der er fokus på sund levevis og udvikling af supplerende læringsmetoder.

På idrætsskolerne styrkes sundhedsprofilen hos eleverne ved bl.a. at sikre udviklingen af almene motoriske færdigheder, og ved at sætte fokus på de sundheds- og ernæringsmæssige aspekter af et sundt liv. Samtidig tænkes bevægelse ind i hele skolens dagligdag.

Du finder hele konceptet til højre.

Koncept for idrætsskoler