Forskning på idrætsskolerne

Børnene har gennemført en lang række test med henblik på at måle blandt andet motorik, kondition og kognition. Her kan du se nogle eksempler på de test, børnene har været igennem.

Pendul løbetest
Eleven skal i denne test løbe i pendul mellem to streger. En gang frem og tilbage tæller som en omgang. Der skal udføres i alt 5 omgange.

Håndstyrke
Ved hjælp af et hånddynamometer måles elevens håndstyrke. Eleven bliver bedt om at klemme så hårdt, eleven er i stand til. Der skal presses vedvarende i 2 sek.

Balancegang
I denne aktivitet testes elevernes balance og motorik. Eleven bliver bedt om at balancere på bomme. Der startes med at gå forlæns, uden at røre gulvet, hvorefter der fortsættes baglæns, når enden er nået. Eleven får tre forsøg.

Hoppehøjde
Eleven skal i denne aktivitet hoppe så højt, som muligt. Det fastgøres et målebånd fra gulvet og til elevens talje, således at højden på elevens hop kan måles. Eleven må forsøge så længe, at eleven kan forbedre sit hop.

Præcisionskast
Denne test handler om øje-hånd-koordination. Eleven bliver bedt om i tre forsøg at kaste efter en skive fastsat på væggen. Det gælder om, at eleven rammer midten af skiven.

Andersen løbetest
Denne aktivitet tester elevens kondition. Eleven bliver bedt om at løbe så langt og så hurtigt som muligt frem og tilbage på en 20 meter lang bane. Eleven skal skiftevis løbe og stå stille i 15 sek. af gangen. Testen varer 10 min. 

Flanker test
Flankertesten tester børnenes kognitive evner, som blandt andet kan sige noget om børnenes indlæring og deres evne til at ignorere forstyrrelser. Børnene skal reagere så hurtigt som muligt, når de præsenteres for nogle pile, der peger i forskellige retninger.