FAQ

Hvem er med i projektet?
Projektet er på sigt for alle kommunale og selvejende dagtilbud. De første dagplejere og børnehuse starter til september, hvorefter medarbejderne løbende uddannes og dagtilbuddene igangsætter de nye tiltag i løbet af de kommende tre år.

Hvad kommer der til at ske i hverdagen?
I takt med at dagtilbuddene igangsætter de nye tiltag vil hverdagen i endnu højere grad end i dag have fokus på bevægelse og motorik. Bevægelsen bruges både til at fremme børnenes fysiske og motoriske udvikling og som pædagogisk redskab i arbejdet med andre temaer i hverdagen. Det kan du læse mere om i Koncept for Aktive børn i dagtilbud her.

Hvem er med i forskningen?
Forskningen er for de børn, der er født i 2011, 2012 eller 2013 og går i kommunal eller selvejende børnehave i efteråret 2016. Det er naturligvis frivilligt for forældrene, om deres barn/børn deltager i forskningen.

Gør forskningen ondt på børnene?
Ingen af de gennemførte tests medfører smerte hos børnene, og der foretages ikke blodprøver eller lignende. Størstedelen af testene består af fysiske og motoriske øvelser, som børnene primært vil opfatte som lege f.eks. løb, gadedrengehop, kaste-, gribe- og sparkeøvelser mv.

Hvad kræver forskningen af mig som forælder?
Når børnene skal testes sker det i dagtimerne i en nærliggende gymnastiksal eller idrætshal. Børnene følges med en voksen, som de kender fra børnehuset.

Som forælder til et barn, der deltager i forskningen, vil I blive bedt om at besvare et spørgeskema om jeres barn, jer selv og familiens motionsvaner. Det sker når forskningen starter, og når barnet går ud af børnehaven. Derudover vil I, hver anden uge, modtage en sms med tre små spørgsmål om eventuelle smerter eller skader, som barnet måtte have. Spørgsmålene besvares ligeledes på sms.

Kan vi undlade at deltage i nogle dele af forskningen?
Ja! I behøver ikke at deltage i alle dele af forskningen for at være med. F.eks. kan dit barn godt deltage i tests uden, at I som forældre besvarer sms’er – eller omvendt.

Hvad får vi ud af at deltage i forskningen?
Udover at bidrage til banebrydende forskning om børns motorik, får I mulighed for at få jeres barns motorik fulgt nøje af eksperter. Hvis barnet får problemer med muskler og led undervejs, bliver I ringet op af en kiropraktor eller fysioterapeut som vil hjælpe med at vurdere, om det er noget, der kræver handling, eller man bare skal se tiden an. Hvis det fortsætter mere end to uger får I tilbud om direkte henvisning til ortopædisk undersøgelse uden ventetid.

Hvordan bliver barnet vurderet i forskningen?
Børnene bliver ikke delt op i gode og dårlige, men deres udvikling bliver fulgt for at se, hvordan deres motoriske udvikling hænger sammen med deres udvikling på andre områder. Testresultaterne bliver ikke kendt i børnehaverne og får derfor ikke indflydelse på børnenes dagligdag.
Hvis forskerne opdager noget uforudset hos dit barn, som de mener skal undersøges nærmere, vil I blive kontaktet.

Hvor kan jeg få mere at vide om forskningen?
På www.dagtilbudisvendborg.dk kan du finde materiale om forskningen, hvor du kan læse meget mere. Du kan også læse mere i folderen her.