Aktive børn i dagtilbud

Baggrund

De mange positive erfaringer og resultater i Svendborgprojektet har betydet, at projektet nu udvides til også at omfatte kommunes dagtilbud.

Fysisk aktivitet, leg, bevægelse og motorisk udvikling er flere sider af samme sag - især når man taler om børn i alderen 0 til 5 år. Fysisk aktivitet har dels nogle væsentlige sundhedsmæssige gevinster, og det er samtidig et godt pædagogisk redskab.

For at motivere til mere fysisk aktivitet har Svendborg Kommune igangsat projektet Aktive børn i dagtilbud, der skal sætte endnu mere fokus på fysisk aktivitet, leg, bevægelse og motorisk udvikling hos børnene i kommunens dagtilbud.

En stor del af børns motoriske udvikling finder sted fra de er 0 til 5 år. Derfor er der også et stort potentiale i, at arbejde endnu mere med fysisk aktivitet i dagtilbuddene. Kommunens dagtilbud arbejder i forvejen med motorik og sundhed, og ved at igangsætte Aktive børn i dagtilbud, vil vi styrke indsatsen og fremme børnenes fysiske og motoriske udvikling. Dette er blandt andet vigtigt, fordi børn med motoriske udfordringer generelt er mindre fysisk aktive end andre børn, og fordi fysisk aktivitet er et vigtigt parameter for børnenes sundhed. Svendborgprojektet har vist, at de børn, der har mest brug for et sundhedsmæssigt løft, også er dem, der har størst gavn af den ekstra idræt i skolen. En indsats i dagtilbud formodes på samme måde være et effektivt redskab, fordi det hjælper og løfter alle børn.

Aktive børn i dagtilbud er således en tidlig forebyggende og sundhedsfremmede indsats, der giver alle børn i de deltagende dagtilbud oplevelsen af glæde ved bevægelse og gør dem motorisk stærke til en sund start på livet. Samtidig er fysisk aktivitet et godt pædagogisk redskab, der kan bidrage til børns trivsel, udvikling, læring og dannelse - både fysisk, psykisk, socialt og kognitivt. Det er derfor, at projektet hedder Aktive børn i dagtilbud – sundere, gladere og klogere børn!

En arbejdsgruppe bestående af blandt andet pædagoger, pædagogiske teamledere, dagtilbudsledere og fysioterapeuter har udviklet et koncept, der definerer kravene til de såkaldte GazelleBørnehuse og GazelleDagplejere, som er de dagtilbud, der deltager i projektet. Du kan læse mere om kravene i konceptet til højre.

Læs mere i konceptet her:

Læs mere om læringsmiljøerne her: