Sundere, gladere og klogere børn – vil I være med?

Svendborgprojektet – Aktive børn i dagtilbud

Hvis du har et barn i børnehaven fra august, kan du og dit barn blive en del af verdens største forskningsstudie af sin art.

Forskerne vil blandt andet undersøge, hvilke sammenhænge der er mellem motoriske færdigheder, overvægt, trivsel, sproglig udvikling og indlæring. Derudover vil de undersøge, om de nye indsatser indenfor krop og bevægelse i kommunens kommunale og selvejende institutioner rent faktisk forbedre børnenes motorik.

Det er vigtigt at bemærke, at forskningen kun omfatter de 3-5 årige børn, men at de nye indsatser i dagtilbuddene udrulles til alle dagtilbud - både dagplejere, vuggestuer og børnehaver - i løbet af de næste tre år.

Du kan læse mere om forskningen i folderen til højre.

pixiudklip