9,35 mio. kr. til udvidelse af Svendborgprojektet

Dagtilbuddene i Svendborg Kommune får fra august mulighed for at blive GazelleDagplejere og GazelleBørnehuse, når Svendborgprojektet udvides med de 0-5 årige.

 Svendborgprojektet er kendt som verdens største forskningsstudie af sin art. Det bliver nu endnu større. Det sker, når projektet til august udvides med de 0-5 årige i Svendborg Kommunes dagtilbud. Syddansk Universitet har modtaget 9,35 millioner kroner til forskningen i projektet, hvor Trygfonden støtter med 8,5 millioner kroner og Kiropraktorfonden med 850.000 kroner.

Svendborgprojektet består i forvejen af idrætsskoler og forskning. Her har forskere fra Syddansk Universitet undersøgt effekten af fire ekstra lektioners idræt om ugen blandt skolebørn i Svendborg. Forskningen har blandt andet vist, at de ekstra lektioners idræt giver markante sundhedsmæssige effekter i forhold til f.eks. livsstilssygdomme, knoglesundhed og rygproblemer. Samtidig øger den fysiske aktivitet i timerne børnenes indlæring. Derudover oplever skolerne mere ro i timerne, øget trivsel og færre konflikter i skolegården.

Det er alle de gode erfaringer fra idrætsskoleprojektet, som Svendborg Kommune nu vil gøre brug af, når kommunen fra august sætter gang i Svendborgprojektet – Aktive børn i dagtilbud. Projektet skal sætte endnu mere fokus på krop og bevægelse i kommunens dagtilbud. Samtidig skal kompetenceudviklingen klæde medarbejderne på til at bruge kroppen som et pædagogisk redskab i hverdagen.

Formand for Udvalget for Børn og Unge, Mette Kristensen glæder sig over projektet og ser store perspektiver i det:

  – Vi tror på, at et endnu større fokus på krop og bevægelse i dagtilbuddene kan løfte alle børn – både fysisk, socialt og kognitivt. Med andre ord tror vi på, at mere fysisk aktivitet giver sundere, gladere og klogere børn, siger hun

 Det er forhåbninger som disse, forskningen skal undersøge. Forskerne kommer blandt andet til at se nærmere på børnenes motoriske færdigheder og sammenhængen mellem de motoriske færdigheder og f.eks. muskel- og skeletsygdomme, overvægt, trivsel, sproglig udvikling og det man kalder de eksekutive funktioner, som er relateret til børnenes indlæring.

At forskerne får mulighed for følge børnenes udvikling er vigtig for Svendborg Kommune.

– Vi har meget fokus på at tilrettelægge vores arbejde i både skoler og dagtilbud på grundlag, der bygger på viden, der virker, så vi får synliggjort effekterne af vores indsatser. Det er vigtigt fordi, det giver os mulighed for at justere vores praksis, så vi på bedst mulig måde understøtter børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse, forklarer Sekretariats- og dagtilbudschef Birgit Lindberg.

Sammen med medarbejdere, ledere og fysioterapeuter er der udarbejdet et koncept for, hvordan dagtilbuddene i Svendborg kan blive GazelleDagplejere og GazelleBørnehuse og dermed arbejde med fysisk aktivitet i hverdagen. Konceptet indeholder fem ”Gazellehop”, der både handler om mængden af fysisk aktivitet, men mest af alt om kvaliteten. Der er fokus på stor variation i aktiviteterne, på udeliv og på indretningen af de fysiske rammer, så børnene opfordres og motiveres til bevægelse.

Gazellehoppene er i tråd med Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger for fysisk aktivitet for de 0-4 årige børn. I Svendborg Kommune glæder man sig over, at forskningen kan underbygge disse anbefalinger.

Udvalgsformand Mette Kristensen tilføjer,

– Vi glæder os rigtig meget til at fortsætte vores gode samarbejde med Syddansk Universitet, og vi er meget glade for, at både TrygFonden og Kiropraktorfonden vil støtte den forskning, siger hun

 

Yderligere oplysninger:

Mette Kristensen

Formand, Udvalget for Børn og Unge

24 42 00 69

 

Birgit Lindberg

Sekretariats- og dagtilbudschef, Svendborg Kommune

24 88 63 15

 

Lise Hestbæk

Lektor /Seniorforsker, Syddansk Universitet/NIKKB

40 29 03 04